Kiedy warto sięgnąć po płatne doradztwo prawne?

Kiedy warto sięgnąć po płatne doradztwo prawne?

Prawo reguluje niemal każdą dziedzinę naszego życia, chociaż niekiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nieznajomość obowiązujących przepisów może mieć dla nas jednak poważne konsekwencje.Nie usprawiedliwi ona naszych błędnych przekonań, przegapionych terminów czy zlekceważonych niekorzystnych postanowień umowy, którą się związaliśmy. Warto pamiętać, że skutki niektórych naszych błędnych decyzji w sferze prawnej mogą być bardzo poważne i wpływać na całe nasze życie.

Zawody adwokata lub radcy prawnego nie bez przyczyny określa się mianem „zawodów zaufania publicznego” – od ich pracy, doświadczenia i wiedzy zależy bardzo wiele. Prawnicy biorą na siebie odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie naszych spraw i pomyślność naszych interesów. W jakich wypadkach w szczególności warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa prawnego?

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

Bez wątpienia profesjonalista powinien czuwać nad naszymi interesami w przypadku, kiedy podejmujemy decyzję o rozwodzie i podziale majątku. W trakcie sprawy rozwodowej sąd zadecyduje w przedmiocie winy danego małżonka w zakresie rozkładu pożycia małżeńskiego, a także o kwestiach związanych z władzą rodzicielską, alimentami i opieką nad dziećmi. Wyrok sądu może także dotyczyć podziału majątku małżonków. W sprawach spadkowych prawnik dopilnuje dotrzymania przez nas terminów na złożenie odpowiednich oświadczeń i sporządzi właściwe pisma dla celów postępowania sądowego.

Spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Wsparcie adwokata lub radcy prawnego wskazane jest również w sprawach z zakresu prawa pracy w przypadkach, w których dochodzi do konfliktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
O pomoc prawnika poprośmy, jeśli chcemy zwrócić się do sądu w związku z wypowiedzeniem naszej umowy o pracę. Będzie nam ona potrzebna także, jeśli zamierzamy dochodzić względem naszego pracodawcy roszczeń finansowych lub jeśli uważamy, że padliśmy ofiarą mobbingu.

Inne sprawy, które mogą mieć swój finał przed sądem

Warto mieć na względzie to, że postępowanie przed sądami – zarówno powszechnymi, jak i administracyjnymi – jest bardzo sformalizowane. Prawidłowe skonstruowanie pism sądowych, zawarcie w nich odpowiednich wniosków dowodowych, dotrzymanie wszelkich istotnych dla sprawy terminów to trudne zadanie. Zdecydowanie nie powinniśmy polegać w tym zakresie na własnej intuicji lub na wiadomościach znalezionych w internecie, ponieważ skutki naszych błędów będą nieodwracalne. Interwencji prawnika będą wymagać przede wszystkim poniższe kategorie spraw:

  • sprawy o odszkodowanie i spory z ubezpieczycielem;
  • sprawy karne – zarówno w przypadku, kiedy padłeś ofiarą przestępstwa, jak i wtedy, kiedy Tobie postawiono zarzuty;
  • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych i naruszeń prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej;
  • umowy zawierane wspólnie przez partnerów pozostających w związkach nieformalnych, np. dotyczące wzięcia kredytu na zakup nieruchomości.

Poproś o pomoc prawnika, jeśli sam jesteś profesjonalistą

Jeśli sam prowadzisz działalność i zawierasz liczne umowy z nią związane, stałe doradztwo prawne może być dużym ułatwieniem i uchronić Cię przed wieloma kłopotami. Prawnikowi warto powierzyć nie tylko nadzór nad zawieranymi umowami, ale także doradztwo w kwestiach podatkowych czy tych dotyczących windykacji należności.

Następne

Toaletka z lustrem: Stylowe i funkcjonalne rozwiązania do każdego wnętrza

5 lutego 2020

Komentowanie wyłączone.